Sympozjum Przereklamowana Konsumpcja 2018

 

Zapraszamy serdecznie na VIII SYMPOZJUM PRZEREKLAMOWANA KONSUMPCJA, szczegóły poniżej:

 

   

OGŁOSZENIE

Gdańsk, 14 listopada 2017

 

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy, zwołuje zgodnie z art. 29 ust. 1 Statutu i zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 30.11.2017 (czwartek) na godzinę 18:00 w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4 (pokój C415) w Gdańsku.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.

 3. Wniosek Zarządu o rozwiązanie stowarzyszenia.

 4. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia.

 5. Pojęcie decyzji o wyborze likwidatora/likwidatorów lub komisji likwidacyjnej.

 6. Podjęcie decyzji o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji.

 7. Zakończenie zebrania.

 

Zgodnie z art 32 ust. 1 Statutu “Walne Zebranie jest zdolne podejmować uchwały w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, w drugim terminie, który może być wyznaczony o piętnaście minut później tego samego dnia, bez względu na liczbę obecnych.

Mając na uwadze ważność podejmowanych uchwał bardzo prosimy o obecność na Zgromadzeniu.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Prezes

dr hab. Anna Maria Zawadzka

 

 

 

 


   

VII SYMPOZJUM PRZEREKLAMOWANA KONSUMPCJA

 

   

VI Sympozjum Przereklamowana Konsumpcja

Sympozjum 2016

   

Cykl Spotkań w bibliotece

TAJEMNICE REKLAMY W BIBLIOTECE,

Cykl spotkań dla rodziców, nauczycieli i wszystkich dorosłych zainteresowanych wpływem reklamy na dzieci.

 

1. BAJKA, JAKO CENTRUM SPRZEDAŻOWE, CZY BAJKA JAKO MARKA?

18.01.2016 (poniedziałek) godz. 17:00-18:00

Iwona van Buuren

2. REKLAMA I STEREOTYPY PŁCIOWE – CZY TO IDZIE W PARZE?

14.03.2016 (poniedziałek) godz. 17:00-18:00

Aleksandra Musielak-Dobrowolska

3. JAK REKLAMA MÓWI DO DZIECKA?

16.05.2016 (poniedziałek) godz. 17:00-18:00

Paulina Ryterska

 

BAJKA JAKO CENTRUM SPRZEDAŻOWE – POSZERZANIE MARKI PRODUKTU

Spotkanie ma na celu pokazanie, czym jest bajka dla dorosłych, a czym dla dzieci? Przedstawię przykłady reklam wykorzystywanych w znanych i lubianych filmach oraz serialach skierowanych do dzieci. W trakcie spotkania zostaną przedstawione fragmenty filmów i to jaki mogą one mieć wpływ (gdy są często przez dzieci oglądane) na żądania zakupwe dzieci. Ponadto omówione zostaną alternatywne formy spędzania czasu.  Powiemy również na co należy zwracać uwagę, gdy dziecko ogląda telewizję.

Prowadząca:

Iwona van Buuren - psycholog - ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Psychologię Kliniczną (Studia Podyplomowe na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym), intensywny trening Nonviolent Communication, terapeuta nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Solution Focused Brief Therapy. Pracuje jako psycholog w przedszkolu. Założycielka Pozytywki, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, vice prezes Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła dzięki m. in. współtworzeniu i prowadzeniu warsztatów psychorozwojowych oraz szkoleń dla rodziców. Prowadzi szkolenia warsztatowe w zakresie umiejętności komunikacyjnych, wychowawczych oraz rozwiązywania konfliktów; jest pomysłodawczynią i organizatorką Klubu Pozytywnego Rodzica. Jej córki: Pola (11) i Sara (9) nieustannie inspirują ją do działania..

 

REKLAMA I STEREOTYPY PŁCIOWE - CZY TO IDZIE W PARZE?

W procesie socjalizacji dzieci i młodzieży bardzo ważną rolę odgrywają media, a przede wszystkim reklamy. Media są dla nich źródłem „wiedzy” o świecie i życiu, o tym, co to znaczy być chłopcem/mężczyzną i dziewczynką/kobietą. Warunkują ich poglądy na siebie i innych, środowisko, kulturę, w tym na przemoc. Reklamy w dużym stopniu kształtują trendy, postawy, przekonania, wzmacniając uprzedzenia i stereotypy, zachęcając do opartych na nich zachowań. Niepokojąca jest bardzo niska świadomość ich konsekwencji dla życia naszego i naszych dzieci.

Podczas wykładu prowadząca zachęci do krytycznej refleksji nad otaczającymi nas przekazami reklamowywmi i zachęci do przyjęcia aktywnej roli w przeciwdziałaniu ich negatywnym skutkom.

Prowadząca:

Aleksandra Musielak - psycholog - ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Psychologię Kliniczną (Studia Podyplomowe na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym), intensywny trening Nonviolent Communication, terapeuta nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Solution Focused Brief Therapy, dogoterapeuta, trener, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Zarządu Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy.  Pracuje jako psycholog szkolny. Przewodnik Mellona i Anora - psów-terapeutów rasy Labrador Retriver. Jako psycholog skupia się na mocnych stronach dzieci i rodziców i pozwala im dostrzec zasoby, które mogą pomóc im poradzić sobie z trudną sytuacją. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli w województwie pomorskim m.in. w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego „Pomorskie – dobry kurs na edukację”.

Prowadzi autorskie zajęcia dogoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia z zakresu psychoedukacji. W swojej pracy wykorzystuje dramę jako innowacyjną metodę pracy. Współpracuje z Europejskim Centrum Solidarności prowadząc autorskie warsztaty dramowe skierowane do uczniów szkół podstawowych. Jest autorką scenariuszy zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

JAK REKLAMA MÓWI DO DZIECKA

W moim wykładzie spróbuję się odnieść do następujących zagadnień: język reklamy, w jaki sposób reklama przemawia do dziecka, język używany w reklamie skierowanej do dzieci, etyka przekazu reklamowego, semiotyka.

Prowadząca:

Paulina Ryterska - doktorantka Uniwersytety Gdańskiego, nauczycielka, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej (Instytut Pedagogiki Uniwersytet Gdański).

   

Bałtycki Festiwal Nauki 2015

22 maja 2015 w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki

prowadzimy wykłady dla dzieci „Dziecko w świecie reklamy."

   

PRZEREKLAMOWANA KONSUMPCJA

Stowarzyszenie Dziecko Bez Reklamy zaprasza na V Sympozjum "PRZEREKLAMOWANA KONSUMPCJA"

V sympozjum Przereklamowana Konsumpcja

   

TAJEMNICE REKLAMY W BIBLIOTECE

TAJEMNICE REKLAMY W BIBLIOTECE,

Cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli

 

 1. Wpływ reklamy na rozwój dzieci – wykład otwierający – Aleksandra Musielak - 4.12. 2014 (czwartek) godz. 18:00-19:00

 2. W poszukiwaniu szczęścia – lepiej, więcej, drożej? – Anna M. Zawadzka – 14.01.2014 (środa) godz. 18:00-19:00

 3. Seksualizacja w reklamie – Dorota Dykalska-Bieck – 11.03.2015 (środa) godz. 18:00-19:00

 4. Nowe technologie, a wychowywanie dzieci. - Iwona van Buuren – 13.05.2015 (środa) godz. 18:00-19:00

 

Prowadzący: członkowie Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy - psycholodzy

Czas: 60 min.

Miejsce: Biblioteka Manhattan w Gdańsku

 

WPŁYW REKALMY NA ROZWÓJ DZIECI – WYKŁAD OTWIERAJĄCY

We współczesnym świecie reklama stała się wszechobecna w naszym życiu. Reklama upowszechniając określone treści, wpływa na zmianę stylu życia i wzorce zachowań ludzi, grup społecznych i całych społeczeństw. Wywiera wpływ na pracę, wypoczynek, życie, na system kształcenia i wychowania, podaje młodemu odbiorcy wzorce postępowania, które wywołują w nim chęć naśladowania modeli pod względem wyglądu, sposobu wyrażania się, przekonań i zachowań. Reklama kierowana do dzieci niesie ze sobą zwiększone ryzyko i ma szkodliwe skutki dla zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Największy problem to zachęcanie do nadmiernej konsumpcji, co długofalowo prowadzi m.in. do ukształtowania złych nawyków żywieniowych i podejmowania zachowań ryzykownych (np. przedwczesnej inicjacji seksualnej czy aktów przemocy rówieśniczej). Podczas warsztatu zaprezentujemy ostatnie wyniki badań dotyczących wpływu reklamy na rozwój dzieci oraz wspólnie zastanowimy się, jak psycholodzy mogą pomóc rodzicom i dzieciom bronić się przed negatywnym wpływem kultury konsumpcji.

Prowadząca:

Aleksandra Musielak-Dobrowolska - psycholog - ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Zarządu Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy, współpracuje z Akademią Rozwoju Rodziny POZYTYWKA. Jako psycholog skupia się na mocnych stronach dzieci i rodziców i pozwala im dostrzec zasoby, które mogą pomóc im poradzić sobie z trudną sytuacją. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli w województwie pomorskim m.in. w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego „Pomorskie – dobry kurs na edukację”. Prowadzi autorskie zajęcia dogoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia z zakresu psychoedukacji. W swojej pracy wykorzystuje dramę jako innowacyjną metodę pracy. Współpracuje z Europejskim Centrum Solidarności prowadząc autorskie warsztaty dramowe skierowane do uczniów szkół podstawowych. Jest autorką scenariuszy zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA – LEPIEJ, WIĘCEJ, DROŻEJ

Od wieków filozofowie zadają sobie pytanie, co to znaczy wieść dobre życie.

Dzisiaj to pytanie staje się jeszcze bardziej aktualne - bo każdy chce być szczęśliwy - mieć dobre życie. Warsztat ma właśnie zmierzyć się z problemem szczęścia. W trakcie warsztatu będzie mowa o szczęściu - czym ono jest, czy można je kupić, a jeśli tak to ile ono kosztuje? Mowa będzie także o tym, czy rodzice i szkoła mogą sprzyjać rozwijaniu i wychowywaniu szczęśliwych dzieci i szczęśliwej młodzieży.

Prowadząca:

Prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka - pracownik - naukowo dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Zakładu Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji, prezes Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy. Autor książki "Dlaczego przywiązujemy się do marki", oraz redaktor książki "Psychologia zarządzania i Organizacji" oraz współredaktor (z Małgorzatą Górnik-Durose) książek: "W supermarkecie szczęścia" oraz "Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu". Autor licznych publikacji na temat wartości, szczęścia, konsumpcji u dorosłych i dzieci.

 

SEKSUALIZACJA W MEDIACH

Warsztat ma na celu uwrażliwienie rodziców na to, z jakimi zagrożeniami może mieć styczność ich dziecko, wyposażenie rodziców w wiedzę, po czym poznać, że dziecko spotkało coś złego, przekazanie umiejętności, jak rozmawiać z dzieckiem na temat zagrożeń oraz nauczenie rodziców, jak edukować dziecko w temacie ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem.  Jego celem jest również podnoszenie kompetencji komunikacyjnych rodziców w relacji z dzieckiem oraz możliwości edukacji dziecka na temat bezpieczeństwa i ochrony w sytuacjach stanowiących zagrożenie krzywdzeniem.

Druga część spotkania poświęcona będzie roli mediów w kształtowaniu nieprawidłowych przekonań, a w konsekwencji zachowań seksualnych dzieci i młodzieży.

Prowadząca:

dr Dorota Dykalska-Bieck - psycholog-nauczyciel. Zajmuje się diagnozą małych dzieci, prowadzi konsultacje dla rodziców w sprawach wychowawczych. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym w kierunku rozwijania ich kompetencji społecznych i wspierania rozwoju emocjonalnego oraz poznawczego. Interesuje się zagadnieniami wpływu reklamy i kultury konsumpcji na rozwój dzieci i ich rodzin. Aktywny członek Zarządu Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy i Stowarzyszenia Edukacji bez granic.

 

NOWE TECHNOLOGIE, A WYCHOWYWANIE DZIECI.

Jesteśmy na takim etapie rozwoju świata, że od nowych technologii już nie uciekniemy. Dominują one naszą codzienność, a ich obecność w naszym życiu będzie tylko wzrastać. To jak używamy telefonów, tabletów, czy komputerów powinno być tematem do osobistych przemyśleń rodziców i nauczycieli. Podczas spotkania omówimy plusy i minusy wykorzystywania nowych technologii przez dzieci (0-10 lat). Zastanowimy się również, co mogą zrobić rodzice, aby technologiczne nowinki wspierały rozwój dziecka, a nie go blokowały Wychowywanie dzieci ze świadomością, że nasz stosunek do nowych technologii kształtuje osobowość i ma wpływ na przyszłość naszych dzieci może być przytłaczające. Może jednak być dobrą motywacją, aby zrobić to tak mądrze, jak tylko potrafimy.

 

Prowadząca:

Iwona van Buuren - psycholog - ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, a także kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i intensywny trening Nonviolent Communication., Vice prezes Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Założycielka Akademii Rozwoju Rodziny POZYTYWKA. Swoje doświadczenie w pracy zdobyła dzięki m. in. współtworzeniu i prowadzeniu warsztatów psychorozwojowych dla dzieci oraz szkoleń dla rodziców. Prowadzi szkolenia warsztatowe w zakresie umiejętności komunikacyjnych, wychowawczych oraz rozwiązywania konfliktów; jest pomysłodawczynią i organizatorką Klubu Pozytywnego Rodzica. Jej córki: Pola (10) i Sara (7) nieustannie inspirują ją do działania.

 

O Stowarzyszeniu Dziecko bez Reklamy.

Naszym wspólnym celem jest promowanie świadomej konsumpcji, mówienie o szkodliwym wpływie reklam na dzieci oraz proponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Nasze działania są skierowane do osób, które chcą, aby społeczeństwo było zdrowe i szczęśliwe: do rodziców, wychowawców i nauczycieli, młodzieży, ludzi mediów i do pozostałych osób zainteresowanych tą tematyką.

W skład stowarzyszenia wchodzą psychologowie z Instytutu Psychologii UG, niezależne organizacje oraz studenci, którym bliska jest tematyka korzyści i kosztów rozwijającej się kultury konsumpcji.

   

Warsztat DbR podczas zjazdu PTP

Zapraszamy uczestników XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego

Towarzystwa Psychologicznego w Bydgoszczy na nasz warsztat!

20 września 2014 godz. 10:50

   

IV SYMPOZJUM PRZEREKLAMOWANA KONSUMPCJA

Serdecznie zapraszamy na kolejne sympozjum poświęcone problematyce konsumpcji.

Wykład specjalny poprowadzi Tim Kasser, światowej sławy psycholog, który jest autorem wielu artykułów i książek na temat materializmu oraz osiągania dobrego samopoczucia.


ZAPRASZAMY!

   

Strona 1 z 3